Kontingent og baneleje

        

                                     

KONTINGENT OG BANELEJE

Klubben > Kontingent og baneleje

Priserne er gældende for 2019/20


300 kr. i kontingent for aktive spillere pr. sæson

150 kr. i baneleje pr. time/sæson

350 kr. for ældrebadminton pr. sæson (er inkl. kontingent og baneleje (4 timer om ugen))

125 kr. i kontingent for passive spillere pr. sæson

Gratis spil den ”3. time”. D.v.s tilladelse til at spille på ledige baner alle spilledage for de medlemmer, der har betalt baneleje for 2 timer.


Der er gratis bolde til alle aktive spillere i sæsonen, som går fra den 01. september til 31. maj. Bolde udleveres ved henvendelse til et af de medlemmer, der  er markeret med gul farve på oversigterne for banetildeling.


Eksempel: Pris for at spille 1 time om ugen: 450 kr. (kontingent + baneleje) om året


OBS ! Klubben leverer ikke bolde ved spil uden for sæsonen.

Ønsker du at rette henvendelse til klubben, er du velkommen til at kontakte:


Jesper Skou Hansen


Tlf: 20 85 81 70


E-mail: fbc79.jh@gmail.com

Farum Badminton Club  79  logo

For ældrebadminton:


Ruth Bek


Tlf: 29 88 67 46


E-mail: rb@ruthbek.dk