Kontingent og baneleje

Ønsker du at rette henvendelse til klubben, er du velkommen til at kontakte:

 

André Rydén

 

Tlf: 29 48 25 17

 

E-mail: farumforever@gmail.com

Farum Badminton Club  79  logo

For ældrebadminton:

 

Ruth Bek

 

Tlf: 29 88 67 46

 

E-mail: rb@ruthbek.dk

Klubben > Kontingent og baneleje

KONTINGENT OG BANELEJE

Priserne er gældende for 2016/17

 

300 kr. i kontingent for aktive spillere pr. sæson

150 kr. i baneleje pr. time/sæson

350 kr. for ældrebadminton pr. sæson (er inkl. kontingent og baneleje (4 timer om ugen))

125 kr. i kontingent for passive spillere pr. sæson

Gratis spil den ”3. time”. D.v.s tilladelse til at spille på ledige baner alle spilledage for de medlemmer, der har betalt baneleje for 2 timer.

 

Der er gratis bolde til alle aktive spillere i sæsonen, som går fra den 01. september til 31. maj. Bolde udleveres ved henvendelse til et af de medlemmer, der er markeret med gul farve på oversigterne for banetildeling.

 

Eksempel: Pris for at spille 1 time om ugen: 450 kr. (kontingent + baneleje) om året

 

OBS ! Klubben leverer ikke bolde ved spil uden for sæsonen.