Indmeldelse

Klubben > Indmeldelse i klubben

INDMELDELSE I KLUBBEN

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og sende den til formanden, Jesper Hansen, på mail til fbc79.jh@gmail.com.


Medlemskab

FBC har ca. 100 medlemmer.

FBC79 optager medlemmer som er amatører i henhold til Dansk Badminton Forbunds amatørreglement.


Medlemskab af FBC79 fornys automatisk fra sæson til sæson. Det betyder, at hvis du som medlem ikke længere har brug for / ønsker at anvende den tildelte tid eller bane, skal du meddele det til formanden eller kassereren.  Du kan herefter blive overført som passivt medlem eller udmelde dig helt af klubben.

        

                                     

Ønsker du at rette henvendelse til klubben, er du velkommen til at kontakte:


Jesper Skou Hansen


Tlf: 20 85 81 70


E-mail: fbc79.jh@gmail.com

For ældrebadminton:


Ruth Bek


Tlf: 29 88 67 46


E-mail: rb@ruthbek.dk