Indmeldelse

Klubben > Indmeldelse i klubben

INDMELDELSE I KLUBBEN


Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og sende den til formanden, Jesper Hansen, på mail til fbc79.jh@gmail.com.


Medlemskab

FBC har ca. 100 medlemmer.

FBC79 optager medlemmer som er amatører i henhold til Dansk Badminton Forbunds amatørreglement.


Medlemskab af FBC79 fornys automatisk fra sæson til sæson. Det betyder, at hvis du som medlem ikke længere har brug for / ønsker at anvende den tildelte tid eller bane, skal du meddele det til formanden eller kassereren.  Du kan herefter blive overført som passivt medlem eller udmelde dig helt af klubben.