Indmeldelse

Klubben > Indmeldelse i klubben

INDMELDELSE I KLUBBEN

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket og sende den til formanden, André Rydén, på mail til farumforever@gmail.com.

 

Medlemskab

FBC har ca. 110 medlemmer.

FBC79 optager medlemmer som er amatører i henhold til Dansk Badminton Forbunds amatørreglement.

 

Medlemskab af FBC79 fornys automatisk fra sæson til sæson. Det betyder, at hvis du som medlem ikke længere har brug for / ønsker at anvende den tildelte tid eller bane, skal du meddele det til formanden eller kassereren. Du kan herefter blive overført som passivt medlem eller udmelde dig helt af klubben.

Ønsker du at rette henvendelse til klubben, er du velkommen til at kontakte:

 

André Rydén

 

Tlf: 29 48 25 17

 

E-mail: farumforever@gmail.com

Farum Badminton Club  79  logo

For ældrebadminton:

 

Ruth Bek

 

Tlf: 29 88 67 46

 

E-mail: rb@ruthbek.dk